Сув келтирган элда азиз!

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси билан Сурхондарёнинг Бойсун туманига тоза ичимлик суви келтирилади. Шоир С.Саййиднинг "Сув келтирган элда азиз!" номли шеъри жуда таъсирли чиқибди. Бу шеър жамиятимиздаги шиддатли ўзгаришларни жуда таъсирчан тасвирлаб бера олган.